Voordelen en nadelen van alternatieve energie

Alternatieve energie, of alternatieve energie, wordt gewonnen uit hernieuwbare bronnen zoals de zon (zonne-energie) of wind (windenergie). De term 'alternatieve energie' omvat alle soorten energie die zowel voor huishoudelijke als industriële doeleinden kunnen worden gebruikt. Geschat wordt dat tegen het jaar 2020 de totale hoeveelheid alternatieve energie het huidige energieverbruik voor alle menselijke consumptie zal hebben overschreden.

Alternatieve Energie

Deze energiebronnen worden niet alleen gebruikt om huizen van stroom en warmte te voorzien, maar ook om elektriciteit op te wekken. In het verleden bevonden deze energiebronnen zich meestal in de aardkorst, waar grote potentiële reserves aan natuurlijke hulpbronnen te exploiteren zijn.

Het groeiende milieubewustzijn, de uitputting van niet-hernieuwbare bronnen en de kosten van conventionele energie maken het echter moeilijk voor ons om alleen op deze bronnen te vertrouwen. Het is niet alleen de uitputting van niet-hernieuwbare brandstoffen, maar ook vervuiling en het gebruik van fossiele brandstoffen, die de belangrijkste oorzaak van vervuiling op onze planeet is. Er is ook gemeld dat de wereld momenteel meer energie gebruikt om meer olie te produceren dan ze zelf gebruikt. Dit betekent dat er een groot overschot aan brandstof en energie in de economie is. Hoewel de meeste landen zijn overgestapt op het gebruik van alternatieve energiebronnen als bron van energieproductie, betekent hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en hun behoefte om de productie te verhogen, dat dit niet in elk land mogelijk is.

Alternatieve energie wordt gewonnen uit de volgende bronnen: windenergie, geothermische energie, getijdenenergie, biobrandstoffen en vloedgolven. Wind-, geothermische en getijdenenergie worden beschouwd als drie soorten hernieuwbare energie omdat ze ontstaan ​​door het natuurlijke proces van verdamping, neerslag en condensatie. Biobrandstoffen worden beschouwd als een soort hernieuwbare energie, omdat ze niet afhankelijk zijn van niet-hernieuwbare bronnen.

Biobrandstoffen kunnen worden gebruikt ter vervanging van olie, kolen en gas voor het opwekken van elektriciteit of andere vormen van energie. Waterkracht wordt beschouwd als een vorm van hernieuwbare energie omdat het gaat om het benutten van water voor het produceren van elektriciteit en het is dus een soort hernieuwbare energie waarvoor geen brandstoffen hoeven te worden verbrand.

De meest gebruikte energiebronnen zijn die bronnen die niet afhankelijk zijn van niet-hernieuwbare bronnen. Zonne-energie wordt voornamelijk gewonnen uit de zon, wind en geothermische energie worden geproduceerd door het gebruik van natuurlijke thermische collectoren.

Een ander groot voordeel van deze hernieuwbare energiebronnen is dat ze zeer efficiënt omgaan met energie. Windenergie verbruikt bijvoorbeeld slechts een klein deel van de bronnen van traditionele energiebronnen. Bovendien wordt zonne-energie ook beschouwd als een schone energiebron. Omdat de zon vrij is, is er minder vervuiling door de uitstoot van kooldioxide, wat leidt tot opwarming van de aarde.

Er is nog een ander voordeel aan het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, want in tegenstelling tot conventionele energiebronnen zoals steenkool en fossiele brandstoffen, zijn ze niet onderworpen aan politieke, sociale of ecologische beperkingen. Zo dragen ze enorm bij aan een groenere omgeving. Het enige nadeel van het gebruik van alternatieve energiebronnen is dat deze momenteel niet betrouwbaar zijn. Er is geen gegarandeerde energievoorziening omdat veel natuurlijke hulpbronnen al zijn uitgeput.

Er zijn verschillende voordelen van hernieuwbare energie. Deze omvatten: het draagt ​​niet bij aan de luchtverontreiniging veroorzaakt door kolen- of gasverbranding en is daarom een ​​groene energiebron. Bovendien is het een hernieuwbare hulpbron die geen negatieve gevolgen heeft voor het milieu op aarde.

De nadelen van het gebruik van deze energiebronnen zijn: ze zijn vrij duur. Ze hebben continue investeringen nodig, omdat het hernieuwbaar is. Er is veel vraag naar dit soort energie, waardoor er meer energiebronnen nodig zullen zijn om een ​​bepaalde hoeveelheid elektriciteit te produceren.

Met zoveel voor- en nadelen is het niet verwonderlijk dat er mensen zijn die niet de voorkeur geven aan het gebruik van deze alternatieve energiebronnen. Uiteindelijk komt het neer op persoonlijke voorkeur om te kiezen welke manier van energie het beste werkt voor iemands behoeften.

Ook interessant

Energie

Wat kan zonne-energie voor uw huis en bedrijf betekenen?Er zijn letterlijk honderden soorten energie, variërend van de chemische energie die afkomsti ...

Lees verder

Aardgas En Elektriciteit

Aardgas En ElektriciteitAardgas en elektriciteit zijn twee belangrijke energiebronnen die door veel consumenten worden gebruikt. Aardgas wordt al sind ...

Lees verder

Alternatieve Energie

Voordelen en nadelen van alternatieve energieAlternatieve energie, of alternatieve energie, wordt gewonnen uit hernieuwbare bronnen zoals de zon (zonn ...

Lees verder